Noorte muusikastuudio

ALUSTAB 28.09.2022

Toimumise aeg:
K 13:00-14:00

N 17:00-17:45

Toimumise koht: Antsla Kultuurikeskuse muusikaklass (3. korrusel)

Juhendaja: Cathlen Haugas

Kontakt: haugascathlen@gmail.com

Muusikastuudio eesmärgiks on arendada ja laiendada läbi eakohase ja mitmekesise repertuaari õpilase muusikalist maitset ja silmaringi; osaleda edukalt konkurssidel ning kogukonna üritustel.
Noorte muusikastuudiosse ootame laulma koolilapsi.

Registreerumine: https://forms.gle/9GgCPEy1q8HrxPZRA