Festival

  1. Events
  2. Festival

Views Navigation

Event Views Navigation

Today

Antsla valla avastamata aarded: Ähijärve järvepäev

Karula Rahvuspargi külastuskeskus Ähijärve, Antsla vald

Karula rahvuspargi südamesse imekauni Ähijärve kaldale on tegelikult mõistlik tulla igal ajal, kuid lisaks hilissuvisele lopsakale loodusele ning suplema ahvatlevale järvele toimub 31. augustil midagi erilist - toome kokku vana ja uue, traditsioonid ning teaduse. Enneolematu traditsiooniliste puupaatide kokkusaamine Ähijärvel. Avastusretk lootsikuga Ähijärve lugude maailma, et vaadata oma silmaga üle, kus elavad näkid ja veevaimud ning, kas Ähijärvel telg ikka paistab. Nooda- ja kuuritsapüük traditsioonide austajatele. ”Innepide käve asi nii, et jaanipääva aigu tull rahvas kokko, siss veeti nuut paadiga järve pääle ja naati ütenkuun tuud kalda poolõ tagasi vidäma.” Muusikaline rännak veemaailma - LAURI ÕUNAPUU. Võtti ma nooda nurga…